Disclaimer

SBS Broadcasting B.V. dan wel één van de SBS groepsmaatschappijen (hierna te noemen: “SBS”) besteedt zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. SBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van deze website waaronder bijvoorbeeld het bezoeken van deze website, de onbereikbaarheid van deze website, de toelevering van via deze website gevraagde diensten, de bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt. SBS is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en informatie die op deze website te vinden is.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals chat en fora. SBS is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van SBS weer. De redactie van de website bekijkt de berichten die op chat en fora worden geplaatst niet vooraf, maar monitort de berichten steekproefsgewijs en naar aanleiding van meldingen van derden. SBS verwijdert berichten die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt. Hieronder vallen bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte berichten.

Indien een gebruiker een bericht aantreft dat in strijd met het bovenstaande is verzoekt SBS de gebruiker contact op te nemen via de publieksservice.

Laatst gewijzigd 16 april 2014