MEDIACODE TALPA TV B.V.

 

 

 

  1. OMSCHRIJVING MEDIA EN BEDRIJF

Talpa TV B.V., kortweg Talpa TV, is een fullmedia bedrijf met vier Nederlandse commerciële televisiezenders (SBS6, Net5, Veronica en SBS9) en een online Video On Demand-platform (KIJK). Daarnaast maakt ook Talpa TV Productions (producent van o.a. Hart van Nederland en Shownieuws) onderdeel uit van de organisatie.

Talpa TV is sinds de oprichting in 1995 uitgegroeid tot één van de drie grote aanbieders van televisie in Nederland. Inmiddels telt het bedrijf rond de 450 werknemers, die gezamenlijk een sterke onderneming vormen. Talpa TV is onderdeel van Talpa Network.

 

  1. MISSIE

Talpa TV staat met haar media-aanbod midden in de samenleving en biedt amusement en informatie die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de gebruiker.

Daarbij is ruimte voor alle onderwerpen die in de samenleving leven.

Talpa TV is zich terdege bewust van de maatschappelijke rol die het als belangrijke aanbieder van media in Nederland vervult en wenst nadrukkelijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit komt mede tot uiting in de programmatische inhoud van haar media-aanbod.

Daarbij baseert Talpa TV zich op algemene ethische beginselen, zoals de eerbied voor de menselijke waardigheid. Talpa TV brengt dit in het bijzonder tot uiting in respect voor de persoonlijke levenssfeer en in het tegengaan van elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras, geloof, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook.

 

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt een belangrijke richtsnoer bij het produceren en beoordelen van programma’s. Talpa TV wenst daarbij transparant te zijn, o.a. door duidelijk te zijn over de inhoud van de televisiezenders, de externe participatieverbanden en positie van de kijker.

Om de naleving van deze code en de discussie met en tussen programmamakers hierover te waarborgen, hecht Talpa TV eraan dat alle programma’s die door het productiebedrijf van Talpa TV (Talpa TV Productions) worden geproduceerd, met de programmamakers worden geëvalueerd. Van externe producenten die Talpa TV opdrachten verstrekt, wordt gevraagd deze code te bespreken met de programmateams die producties voor Talpa TV verzorgen.

 

  1. DE KIJKER/CONSUMENT

Talpa TV hecht aan een goede relatie met de kijkers en wil dit o.a. faciliteren door kijkers de mogelijkheid te bieden tot direct contact. Daarom zijn speciale mailadressen beschikbaar. Reacties van kijkers worden in beginsel binnen twee werkdagen beantwoord. Kijkerreacties worden, indien relevant, doorgeleid naar programmaleiding en programmamakers en vervolgens betrokken bij besluitvorming.

Ook worden kijkerreacties besproken tijdens de interne programma-evaluaties en, indien relevant, besproken met de betreffende externe producent.

In het bijzondere geval van seksadvertenties op televisie of teletekst wenst Talpa TV te voorkomen dat (jeugdige) kijkers hier onbedoeld mee in aanraking komen. Daarom zendt Talpa TV seksadvertenties op televisie uitsluitend uit tussen 24.00 uur en 05.00 uur. Op teletekst worden seksadvertenties uitsluitend geplaatst binnen de hiervoor bestemde en als zodanig herkenbare rubrieken. Verwijzingen naar deze rubrieken vanaf de toegangspagina of vanuit andere rubrieken vinden uitsluitend plaats tussen 22.00 uur en 05.00 uur.

 

  1. Partners, participaties, samenwerkingsverbanden

Talpa TV acht een betrouwbare journalistiek, gekenmerkt door het waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier brengen van nieuws en achtergronden van het nieuws, van essentieel belang voor een democratische samenleving. Daarom neemt Talpa TV actief deel aan de Raad voor de Journalistiek en de Stichting Mediadebat.

Voor het nieuwsprogramma Hart van Nederland heeft Talpa TV een (op www.hartvannederland.nl te vinden) Redactiestatuut vastgelegd.

Om de kijker in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen kijkgedrag en dat van zijn of haar kinderen, is in de visie van Talpa TV goede informatievoorziening over het programmatische aanbod noodzakelijk. Dat geldt in het bijzonder bij het uitzenden van programma’s die schadelijke elementen bevatten voor jeugdige kijkers. Daarom participeert Talpa TV met overtuiging in het NICAM (de organisatie van de Kijkwijzer).

Talpa TV hecht eraan dat ook reclame-uitingen niet misleidend zijn of in strijd zijn met wet, waarheid, goede smaak of fatsoen en is daarom via SPOT (Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame) aangesloten bij de Reclame Code Commissie.

Talpa TV wijst hierbij op de klachtenregelingen van de Raad voor de Journalistiek (www.rvdj.nl), NICAM (www.kijkwijzer.nl) en de Reclame Code Commissie (www.reclamecode.nl).

 

  1. Omschrijving media

Talpa TV kent kijkers en in het bijzonder ouders een belangrijke verantwoordelijkheid toe bij het bepalen van zijn of haar programmatische keuze. Talpa TV wil dit faciliteren. Transparantie is daarbij essentieel. Talpa TV biedt deze door de duidelijke positionering van de televisiezenders van Talpa TV (SBS 6, NET5, Veronica en SBS9). Deze maakt het de kijkers mogelijk zich een duidelijk beeld te kunnen vormen van wat ze op deze zenders kunnen verwachten.

SBS6 is echt Nederlands samen televisie kijken. Afstemmen op SBS6 betekent samen bijkomen van een drukke dag, lekker ontspannen tv kijken en op de hoogte blijven van het nieuws. SBS6 is dichtbij, ongepolijst, gewoon, hulpvaardig en optimistisch. De pijlers van SBS6 zijn: echt Nederlandse nieuwsprogramma’s, programma’s met een emotionele lading, groot familieamusement, infotainment, speelfilms, Nederlandse dramaseries en voetbal.

Net5 is verrassend anders, smaakt naar meer en zit vol ambitie. De programma’s van de zender zijn inspirerend, origineel, spraakmakend, vernieuwend en toegankelijk voor een groot publiek. Dit leidt tot een diverse programmering met mooie films, spannende realityprogramma’s, goede buitenlandse series en opvallende Nederlandse producties. Er zijn verschillende thema’s die Net5 aangrijpt, zoals de jaarlijkse Victoria’s Secret Fashion Show, The Oscars en filmthema’s als Lovely December en Zang- en Dansmaand.

Veronica verleidt de kijker op haar eigenwijze manier met grote filmtitels, buitenlandse kwaliteitsseries in vele genres en eigentijdse realityprogramma’s. De zender heeft daarnaast succesvolle themamaanden, zoals de Meimaand Filmmaand en November Première Maand. De Veronica-kijker is young at heart. Veronica is de zender voor jongeren en iedereen die jong van geest is. Veronica is avontuurlijk, snapt de honger naar meer en geeft het gevoel dat je het leven met beide handen moet aanpakken.

SBS9 is een zender voor de liefhebber van films en series uit binnen- en buitenland. Je kunt er terecht voor een kwalitatieve en boeiende programmering met verschillende duidelijke thema’s. SBS9 speelt in op de bingewatch-trend en introduceert regelmatig dagen of weekenden waar je een bepaalde reeks achter elkaar kunt doorkijken. De films vallen binnen de genres comedy, familie, drama en actie.

 

Laatst gewijzigd op 9 januari 2018