PRIVACY- EN COOKIE POLICY TALPA HOLDING N.V.

1. Verantwoordelijke

Via de diensten van Talpa Holding N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “Talpa” of “wij”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeelddoordat je gebruik maakt van onze diensten via websites of apps.

Verantwoordelijke voor deze verwerkingen is Talpa, gevestigd aan de Zevenend 45, 1251 RL Laren. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via privacy@talpaholding.nl.

De gelieerde ondernemingen van Talpa zijn:

 • Talpa Broadcasting Holding B.V. waaronder de activiteiten vallen van de SBS6, Net5, Veronica, SBS9, KIJK en S1.tv.

Websites van Talpa en haar gelieerde ondernemingen:

 • sbs.nl
 • sbs6.nl
 • kijk.nl
 • veronicatv.nl
 • net5.nl
 • sbs9.nl
 • show.nl
 • pietsweer.nl
 • hartvannederland.nl
 • s1.tv

2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Talpa verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy heeft gelezen en je daarvoor toestemming heeft gegeven. Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

 

3. Soorten gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze policy genoemde doelen:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Geslacht en relatiestatus;
 • Profielnaam (nickname) en (profiel)foto;
 • Locatiegegevens;
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
 • Werk gerelateerde gegevens zoals werkgever, functie en inkomensgegevens;
 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze website of apps, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, je browsertype en –taal, de datum en tijd van de interactie en je IP-adres;
 • Zoekwoorden die op onze site zijn gebruikt; en
 • Gegevens over je talenten of interesses ingedeeld in categorieën (dit worden ook wel taxonomieën genoemd).

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor de gegevens verwerken (zie ook ‘5. Doeleinden voor de verwerking’).

We hebben er bewust voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Zo gebruiken we bijvoorbeeld wel de relatiestatus, maar niet welk type geslacht je in geïnteresseerd bent. Ook blokkeren we bewust van de eerder genoemde taxonomieën de categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens. Enkele van bovengenoemde soorten gegevens kunnen gezien worden als gevoelige gegevens, bijvoorbeeld inkomensgegevens en locatiegegevens. Ook combineren we bovenstaande gegevens om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen (zie ook ‘9. Profiling’). Omdat deze gevoelige gegevens mogelijk een impact kunnen hebben op je privacy, proberen we daar extra zorgvuldig mee om te gaan.

 

4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op een van onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook ‘8. Cookies’ en ‘9. Profiling’.

 

5. Doeleinden voor de verwerking

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je onze diensten, producten en/of informatie, zoals een website of een app, aan te bieden en te kunnen laten werken;
  • Zodat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen. Als websites of apps deze mogelijkheid bieden, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst;
  • Om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van Talpa, bijvoorbeeld als deelnemer, kandidaat of publiek;
  • Om je gebruikersinformatie en serviceberichten te sturen;
  • Om onze website, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • Voor het samenstellen van statistieken om onze websites, apps en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren;
  • Om doormiddel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen welke beter aansluiten bij je interesses (zie ook ‘9. Profiling’);
  • Om je (elektronische) commerciële boodschappen van Talpa en de aan haar gelieerde ondernemingen toe te sturen inclusief derden die via onze diensten adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden en dergelijke; en
  • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

 

6. Grondslagen voor de verwerking

Onze hoofdregel is dat we gegevens verwerken op basis van ondubbelzinnige toestemming. Zo informeren en vragen we bijvoorbeeld om je toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen.

Het kan ook zijn dat we gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Tot slot kan het zo zijn dat we gegevens verwerken omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. We hebben als doel dat deze grondslag echt als uitzondering wordt gebruikt en de verwerking bij voorkeur op een van de eerdergenoemde grondslagen plaatsvindt.

 

7. Delen van gegevens

Je gegevens kunnen binnen de aan ons gelieerde ondernemingen worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ‘1. Verantwoordelijke’ en ‘9. Profiling’.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

 

8. Cookies

Op onze websites en apps maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken.

 

8.1. Introductie

Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door hetzelfde domein als dat je bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van talpaholding.nl first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een ander domein dan dat je bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van advertentienetwerken die ervoor zorgen dat jij bij jouw passende advertenties te zien krijgt.

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en social cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website of app. Denk aan cookies die nodig zijn om te kunnen afrekenen in een webshop. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website of app. Tracking cookies maken het mogelijk om doormiddel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen (zie ook ‘9. Profiling’ ). Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op de website of app. Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

 

8.2. Gebruikte cookies

Op onze websites en apps plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies:

 

Functionele cookies

Cookienaam Doel
_gig_llu, _gig_llp, _gig_lt, _gig_comments_nickname, _gig_comments_email, _gig_comments_cb_ , _gig_comments_selected_ , _gig_comments_locked, _gig_email, _gig_shareUI_lastUID, gig_loginToken_, gig_loginToken, gmSettings, gig-comments, gigyaSettings, gst, ucid, glnk, glnk, _gig_comments_selected_providers, _gig_comments_sort, _gig_comments_is_guest, gig3pc, gig3pctest, gig_debug, _gig_dbgConsole_log, _gig_APIProxy_enabled,_gig_ssoToken,_gig_gmidt Gygia: Voor het correct laten functionerten van ons klantidentiteit en toegangsmanagementplatform.
OPTOUTMULTI Consent: Legt de acceptatie van deze policy vast.
_gat, _ga, _gid, _vis_opt_exp_32_exclude, _vis_opt_s, GED_PLAYLIST_ACTIVITY KijkPlayer: Nodig voor het correct laten functioneren van de KIJK.nl video player.

Analytische cookies

Cookienaam Doel
The _chartbeat2, The _chartbeat4, The_chartbeat5 ChartBeat: Geeft ons inzicht in onze websites om real-time beslissingen te nemen over de te publiceren inhoud.
s1 Digital Analytix (comScore): Voor bereik- en doelgroepmetingen van Stichting Kijk Onderzoek.
__utma, __utmb, __utmc, __utmz New Relic: Voor het vastleggen van prestatieanalyses van onze websites.
Google Analytics Google Analytics: Om bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves te registreren.
_vwo_ds, _vwo_uuid, _vwo_uuid_v2 Visual Website Optimizer: Wordt gebruikt voor A/B testen met als doel de website te optimaliseren voor de beste gebruikerservaring.

Tracking cookies

Cookienaam Doel
uuid2, sess, ici, anj, token, acb AppNexus en hun dienstverleners kunnen targeting- of advertentiecookies gebruiken om advertenties te plaatsen waarvan zij denken dat deze relevant voor jouw interesses zijn. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen en optimaliseren van deze advertenties en het bijhouden van het aantal unieke vertoningen (zorgen dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond). AppNexus kan deze informatie ook delen met andere organisaties, zoals adverteerders.
_auv, _ha, _pr, _SC, _SID, _UID, _WR, _GADS, _AV, _CV, _CRV, _CPH, _RO_OPT_OUT, _VR. Freewheel of StickyAds en hun dienstverleners kunnen targeting- of advertentiecookies gebruiken om advertenties te plaatsen waarvan zij denken dat deze relevant voor jouw interesses zijn. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen en optimaliseren van deze advertenties en bijhouden van het aantal unieke vertoningen (zorgen dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond). Freewheel of StickyAds kunnen deze informatie delen met andere organisaties, zoals adverteerders.

 Social cookies

Cookienaam Doel
reg_fb_gate, reg_fb_ref, datr,lsd, datr,lu, p, actc_user, presence, s, sub, xs, c_user, dpr FaceBook: Deze cookies worden geplaatst indien je gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te liken.

Wij hebben geprobeerd dit overzicht zo compleet mogelijk te maken. Het kan alleen gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst zonder dat wij dit weten. Bijvoorbeeld omdat zij zelf ook nog profielen willen opstellen. Helaas valt dit door ons niet uit te sluiten en hebben wij hier geen invloed op. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. We raden je aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen.

 

8.3. Omgang met cookies

Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we de gebruiker hierover en vragen we zijn toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de overige bepalingen uit deze policy hier ook op van toepassing. Zie ook met name ‘4. Bron van verkrijging’, ‘9. Profiling’, ‘10. Bewaren’, ‘11. Beveiliging’ en ‘12. Rechten als betrokkene’.

 

8.4. Zelf controle uitoefenen

Je kunt zelf controle uitoefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kun je jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je tijdens het bezoek aan onze websites en apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als je cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze websites of apps. Een andere mogelijkheid is dat je de browser van jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan je bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze website of app zullen we in dit geval je opnieuw informeren en toestemming vragen.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser vind je op:

 

9. Profiling

Op onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van profiling. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in een bepaalde (interesse-)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kan het profiling-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan in ‘3. Soorten gegevens’. Zie: ‘4. Bron van verkrijging’ en ‘8. Cookies’ voor meer informatie hoe de gegevens worden verkregen.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën in je profiel aan je toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens bewust uitgesloten.

Het belang van profiling is dat we uit het profiel en bijbehorende interesses kunnen afleiden in welke content je mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij je zouden passen. Profiling zorgt er dus voor dat zowel de content als advertenties beter bij je interesses aansluiten.

Profiling kan een impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je worden gekoppeld. Mocht je van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met privacy@talpaholding.nl. We gaan dan kijken of we bijvoorbeeld je profiel kunnen resetten.

 

10. Bewaren

Wij proberen de persoonsgegevens zolang te bewaren als dat noodzakelijk is. Er is namelijk geen simpele bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven.

We bewaren je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een kleine periode daarna. Dit doen we zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten. Ben je een lange periode inactief, dan zullen we je gegevens verwijderen.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

 

11. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mogen omgaan. Zie ook ‘7. Delen van gegevens’.

 

12. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen.

We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in de profielpagina op een van onze websites of apps je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Of bijvoorbeeld doordat in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven (‘verzet aantekenen’) dat je geen toekomstige berichten meer wil ontvangen.

Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@talpaholding.nl. Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren.

 

13. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy- en Cookie Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 17 oktober 2017. De belangrijkste wijzigingen sinds de vorige versie:

 • Eerste versie van het Privacy- en Cookie Policy van Talpa Holding N.V.

De geplande wijzigingen die we binnenkort gaan doorvoeren zijn:

 • We hebben al aangegeven dat we niet alle soorten gegevens voor alle doeleinden gebruiken. In een toekomstige versie van deze policy willen we nog specifieker aangeven welke soorten gegevens we per doeleinde gebruiken;
 • Meer gedetailleerde informatie over welke cookies we plaatsen, met name die van derde partijen;
 • Hoewel het lastig is aan te geven welke bewaartermijn je aan een specifiek soort gegevens hebt meegeven, willen we in een toekomstige versie van deze policy nog specifieker informeren welke bewaartermijnen we per categorie van gegevens hanteren;
 • Voor de leesbaarheid en het gebruiksgemak willen we in een toekomstige versie van deze policy een korte samenvatting toevoegen met de belangrijkste kenmerken van ons Privacy- en Cookie Policy; en
 • Omdat onze producten en diensten ook buiten Nederland gebruikt worden, willen we deze policy ook nog vertalen in het Engels.